Proiect

Istoric

Sustenabilitatea sau dezvoltarea durabilă sunt concepte importante pentru brand-uri și producătorii din industria de textile. În acest context, producătorii sunt preocupați de dezvoltarea unor procese de fabricație care să protejeze mediul înconjurător și personalul angajat. Piaţa "textilelor verzi " din întreaga lume este o piață care are consumatori cu comportament schimbat, este într-o continuă expansiune și oferă oportunități uriaşe de creştere a producției în sectorul textil din Europa.

Industria de textile din UE înregistrează o nevoie acută de forță de muncă flexibilă care să răspundă prompt ritmului accelerat de dezvoltare, nevoilor specifice unei piețe globalizate, să creeze și să fabrice produse durabile și competitive.

În acest context, obiectivul principal al proiectului ECO TEX este de a proiecta, dezvolta și pilota un nou profil de calificare la locul de muncă și o curriculă de formare, cu tema "Metode de implementare a tehnicilor economiei circulare în industria textilă" pentru îmbunătățirea competitivității acestei industrii, pe baza dezvoltării abilităților și competențelor forței de muncă.

ECO TEX Detalii importante

 • Titlul Proiectului: Economie Circulară, Competențe Inovatoare în sectorul Textil
 • Acronimul Proiectului ECO TEX
 • Durata proiectului: 30 de luni
 • Sursa de finanțare: Program ERASMUS +
 • Țări participante: Spania, Grecia, Romania, Letonia și Portugalia

Obiective

Obiectivul general al proiectului ECO TEX este de a proiecta și implementa un set de instrumente de instruire, inovatoare și diversificate. Platforma digitală care va conține aceste instrumente va permite instruirea online și va facilita diseminarea cunoștințelor și schimbul de bune practici. Mai mult, platforma va servi ca mijloc de informare a tuturor părților interesate din domeniu, va fi un mediu în care se vor împărtăși preocupări, experiențe și sfaturi și va promova oportunități de angajare.

Obiective care trebuie îndeplinite:

 • Îmbunătățirea și extinderea oportunităților de învățare de înalt nivel, adaptate nevoilor industriei de textile și confecții;
 • Furnizarea către IMM-uri a unui instrument TIC de înaltă calitate;
 • Stabilirea unei strânse cooperări între furnizorii de educație formală și întreprinderi pentru a crește relevanța setului de instrumente de formare;
 • Definirea unui nou profil profesional "expert în sustenabilitate".

 Rezultate

 • Dezvoltarea unor cunoștințe aprofundate privind ocupația și nevoile de formare în scopul implementării procesului de producție sustenabilă și durabilă în sectorul de textile și îmbrăcăminte și extinderea posibilităților de învățare deja existente.
 • Angajarea personalului din industria textilă și îmbrăcăminte în procesul de învățare pe tot parcursul vieții.
 • Elaborarea unei platforme digitale de instruire.
 • Îmbunătățirea și extinderea oportunităților de învățare de înalt nivel, adaptate nevoilor industriei de textile și confecții.
 • Contribuție la modernizarea și profesionalizarea activității de instruire a IMM-urilor prin utilizarea unui instrument TIC de înaltă calitate.
 • Definirea unui profil profesional, expertul în domeniul sustenabilității și durabilității (specific pentru IMM-uri).
 • Creșterea gradului de conștientizare privind necesitatea abordării și implementării unei strategii durabile de fabricație.