Projekts

Pamatinformācija

Tekstilrūpniecības ilgtspējība ir ražotāju galvenais attīstības virziens un daudzi zīmoli sāk rūpēties par cilvēku un vides aizsardzību, pieņem videi draudzīgas komunikācijas pieeju. "Zaļā tekstila" tirgus attīstās arvien plašāk, atspoguļojot patērētāju uzvedības pārmaiņas visā pasaulē, kas Eiropas tekstilrūpniecības nozarei rada milzīgas izaugsmes iespējas.

Projekts pievēršas tādam svarīgam jautājumam kā ilgtspējība tekstilrūpniecības nozarē paredzot, ka nozarē ir nepieciešami speciālisti, kas var elastīgi reaģēt uz tirgus attīstību, kā arī vajadzību pēc ilgtspējīgas projektēšanas un ražošanas, lai atbalstītu globālo pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem radošiem produktiem.

Šajā kontekstā projekta EKO-TEX galvenais mērķis ir izstrādāt jaunu kvalifikāciju (profesiju) un atbilstošu mācību programmu "Kā īstenot cirkulārās ekonomikas metodes tekstilrūpniecībā”, lai uzlabotu konkurētspēju tekstilnozarē, pamatojoties uz darbaspēka prasmju un kompetences attīstību.

ECO TEX galvenie fakti

 • Projekta pilns nosaukums: Cirkulārās ekonomikas inovatīvas prasmes tekstila nozarē
 • Projekta akronīms: ECO TEX
 • Projekta ilgums: 30 mēneši
 • Finansējuma avots: ERASMUS+
 • Dalībvalstis: Spānija, Grieķija, Rumānija, Latvija, Portugāle

Mērķis

Projekta ECO-TEX vispārējais mērķis ir novatorisku un visaptverošu apmācību rīku izstrāde un ieviešana. Platforma koncentrēsies uz tiešsaistes apmācību un atvieglos zināšanu izplatīšanu un pieredzes apmaiņu. Tā kalpos kā līdzeklis visām ieinteresētajām personām šajā jomā, lai dalītos ar problēmām un padomiem, kā arī veicinātu nodarbinātības iespējas.

Apakšmērķi:

 • Uzlabot un paplašināt augstas kvalitātes mācību iespējas, kas pielāgotas tekstila un apģērbu ražošanas vajadzībām
 • Nodrošināt MVU ar augstas kvalitātes IKT rīku
 • Ciešas sadarbības izveidošana starp formālās izglītības sniedzējiem un uzņēmumiem, lai palielinātu piedāvāto mācību līdzekļu kopuma atbilstību tirgum
 • Definēt "ilgtspējības eksperta" profesionālo profilu

Rezultāti

 • Padziļinātu zināšanu radīšana par profesiju un tās apguves vajadzībām, lai īstenotu ilgtspējīgu tekstila un apģērbu ražošanas nozari
 • Tekstila un apģērbu nozares darbinieku iesaistīšana mūžizglītībā
 • Digitālas mācību platformas izveide
 • Tekstila un apģērbu ražošanas vajadzībām pielāgotu augstas kvalitātes mācību iespēju pilnveidošana un paplašināšana
 • Ieguldījums, īpaši MVU, modernizācijā un profesionālismā, izmantojot augstas kvalitātes IKT rīku
 • Ilgtspējas eksperta profesionālā profila definēšana (koncentrējoties uz MVU)
 • Izpratnes veicināšana par ilgtspējīgas ražošanas stratēģijas nepieciešamību