Kurss

Ilgtspējas ekspertu kursa mērķis ir dot izglītojamajiem iespēju izprast globālās apģērbu piegādes ķēdes un to ietekmi uz cilvēkiem un mūsu planētu, vienlaikus veidojot pārmaiņu stratēģijas, virzot uz priekšu tekstila un apģērbu nozari, kas atbalsta cilvēkus, planētu, peļņu un radošumu vienādā mērā. https://www.udemy.com/course/textilesustainabilityexpert