Partneri

Projekta konsorcijā ietilpst pieci partneri no Spānijas, Grieķijas, Rumānijas, Latvijas un Portugāles. Projekta koordinators ir Confederación de la Industria Textil - TEXFOR (Spānija). Partnerības konstitūcijas pamatā ir izglītības un nodarbinātības sektoru sadarbība, projekta mērķu sasniegšanai. Mērķis - attīstīt ilgtspējīgas partnerattiecības starp izglītību un nodarbinātību.

TEXFOR Confederación de la Industria Textil - Spain

TEXFOR ir galvenā tekstilrūpniecības nozares asociācija Portugālē ar gandrīz 300 dalībniekiem. Tā atspoguļo tekstilrūpniecības nozares interesi reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Asociācija sniedz specifiskus risinājumus tekstilrūpniecības uzņēmumiem, kas jāattīsta globālā un konkurētspējīgā tirgū. TEXFOR ir vērā ņemama apmācības pieredze un tā cieši sadarbojas ar Spānijas reģionālās izglītības departamentu, lai izstrādātu pirmo tekstilrūpniecības reglamentētu profesionālās izglītības sertifikāta saturu.

Hellenic Fashion Industry Association (SEPEE) - Greece

Grieķijas modes industrijas asociācijai ir liela pieredze ES projektu koordinēšanā un īstenošanā, un tā pārstāv Grieķijas uzņēmumus no visām modes nozares apakšnozarēm. Asociācija piedalās sarunās par nozaru un reģionālajiem koplīgumiem; sniedz informāciju un konsultācijas saistībā ar komerciālajiem, rūpniecības un sociālās politikas jautājumiem, tostarp izglītības konsultācijas un atbalsts.

Technical University of Iasi "Gheorghe Asachi" (TUIASI) - Romania

Centro Tecnologico das Industrias Textil e do Vestuario de Portugal (CITEVE) - Portugal

CITEVE ir Portugāles tekstilrūpniecības un apģērbu rūpniecības tehnoloģiju centrs, kas izveidots 1989. gadā. Tā ir privāta bezpeļņas organizācija un tajā darbojas 600 asociētie uzņēmumi un vairāk nekā 2000 klienti. CITEVE galvenās darbības ir tehnoloģiju pārnese, laboratoriskas analīzes, apmācība, tehniskā un profesionālā vidējā izglītība, sertifikācijas un standartizācijas aktivitātes, pētniecības un attīstības pasākumi valstu un Eiropas līmenī.

Riga Technical University (RTU) - Latvia

RTU ir akreditēta starptautiski atzītā Eiropas universitāte. Tā ir otra lielākā universitāte Latvijā ar 15 000 studentiem. RTU sadarbojas ar lielāko nozaru uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs, kā arī ar valsts un pašvaldību institūcijām. RTU aktīvi piedalās dažādos pētniecības projektos, kā arī kompetences centru un nacionālo pētniecības centru izveidē, ko atbalsta Eiropas struktūrfondi.