μάθημα

Το μάθημα “Εμπειρογνώμονας αειφορίαςστοχεύει” στην ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων να αναπτύξουν την κατανόηση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού ενδυμάτων και του αντίκτυπου που έχουν στους ανθρώπους και τον πλανήτη μας, ενώ παράλληλα δημιουργεί στρατηγικές για αλλαγή, προωθώντας μια βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης που υποστηρίζει ανθρώπους, πλανήτες, κέρδη και δημιουργικότητα σε ίσο μέτρο. https://www.udemy.com/course/textilesustainabilityexpert