Εταιροι

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 5 εταίρους από την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Λετονία και την Πορτογαλία. Συντονιστής αυτού του έργου είναι ο Ισπανικός Σύνδεσμος Κλωστοϋφαντουργίας - TEXFOR. Η σύσταση της εταιρικής σχέσης βασίζεται στη συνεργασία της εκπαίδευσης και της βιομηχανίας για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του έργου. Ο στόχος ήταν η ανάπτυξη βιώσιμων εταιρικών σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης.

TEXFOR – Σύνδεσμος Κλωστοϋφαντουργίας Ισπανίας

Ο TEXFOR είναι ο κύριος σύνδεσμος κλωστοϋφαντουργίας της Ισπανίας με περίπου 300 μέλη. Αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Με προσανατολισμό στην ανταγωνιστικότητα, παρέχει συγκεκριμένες λύσεις στις εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας που θέλουν να αναπτυχθούν σε μια παγκόσμια και ανταγωνιστική αγορά. Ο TEXFOR διαθέτει μεγάλη εμπειρία κατάρτισης καθώς έχει συνεργαστεί στενά με το Περιφερειακό Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας για την ανάπτυξη του περιεχομένου του πρώτου πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης στην κλωστοϋφαντουργία

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ)

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος έχει μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων και αντιπροσωπεύει ελληνικές επιχειρήσεις από όλους τους υποκλάδους της βιομηχανίας μόδας. Συμμετέχει στις εργασιακές διαπραγματεύσεις και υπογράφει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με θέματα εμπορικής, βιομηχανικής και κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και υποστήριξης για την κατάρτιση και την εκπαίδευση.

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ιάσιου "Gheorghe Asachi" (TUIASI) – Ρουμανία

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο “Gheorghe Asachi” έχει μια σημαντική ερευνητική διάσταση. Διαθέτει διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό καθώς και σύγχρονες εγκαταστάσεις για όλους τους τομείς της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας. Συμμετέχει στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, καθορίζει τα επαγγελματικά προφίλ, κάνει έρευνες σχετικά με νέες απαιτήσεις δεξιοτήτων στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, της ένδυσης και της υπόδησης, έχει συμβουλευτικό ρόλο στα πεδία της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, εταιρείες, αποφοίτους κλπ σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα.

Τεχνολογικό Κέντρο Ένδυσης και Κλωστοϋφαντουργίας Πορτογαλίας (CITEVE)

Το CITEVE είναι το Τεχνολογικό Κέντρο για τον κλάδο ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας της Πορτογαλίας και ιδρύθηκε το 1989. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό, ιδιωτικού δικαίου οργανισμό. Συνδέονται μαζί του 600 επιχειρήσεις και περισσότεροι από 2000 πελάτες. Οι κύριες δραστηριότητες της CITEVE είναι η μεταφορά τεχνολογίας, οι εργαστηριακές αναλύσεις, οι πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα, η κατάρτιση, η τεχνολογική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι δραστηριότητες πιστοποίησης και τυποποίησης και οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Ρίγα (RTU) - Λεττονία

Το RTU είναι ένα διαπιστευμένο διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο της Ευρώπης. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη Λεττονία με 15000 φοιτητές. Το RTU συνεργάζεται με επιχειρήσεις και μεγάλες βιομηχανίες στη Λεττονία αλλά και διεθνώς, καθώς επίσης και με τοπικά και κρατικά ινστιτούτα. Με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, το RTU συμμετέχει ενεργά σε διάφορα ερευνητικά έργα καθώς και στη δημιουργία Κέντρων Δεξιοτήτων και Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων.