Παραδοτεα

IO.8

Αναφορά φάσης πιλοτικών δοκιμών.

IO.7

Λίστα ελέγχου για τη φάση δοκιμών.
Αυτό το έγγραφο συντάσσεται ως λίστα ελέγχου, η οποία θα χρησιμεύσει ως μία κοινή μεθοδολογία για την έναρξη και την εφαρμογή της φάσης δοκιμών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ECOTEX.

IO.6

Εγχειρίδια χρηστών .
Ακολουθώντας αυτό το εγχειρίδιο, οι χρήστες θα μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα on-line (UDEMY).

IO.5

Συνδεθείτε με την ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κάνετε το μάθημα online μέσω βίντεο, να κατεβάσετε εκπαιδευτικό υλικό από κεφάλαια και ερωτηματολόγια. Σε αυτήν την πλατφόρμα, το μάθημα «Ειδικός Αειφορίας» είναι διαθέσιμο, χωρίς κόστος για τον χρήστη που μπορεί να πλοηγηθεί στο μάθημα με πολύ ευέλικτο τρόπο.

IO.4

Εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό είναι τοε πλήρες εκπαιδευτικό υλικό χωρισμένο στις παρακάτω ενότητες:

IO.3

Οδηγός της μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί.

IO.2

Σχεδιασμός και ορισμός του προφίλ επαγγελματικών προσόντων του «Ειδικού Αειφορίας» για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

IO.1

Έρευνα πρόβλεψης δεξιοτήτων με βάση πραγματικά δεδομένα και αναφορές.